ปิดแคมเปญ “นนทบุรีนำของดีสู่ ๔ ภูมิภาคปี ๒๔๖๑” ไปอย่างสวยงาม “จอร์จ ฐปนัท” ปลื้ม! ทุกภาคให้การตอบรับ

544

เดินหน้าไม่หยุดสร้างผลงานให้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ใช้ของดีเลยจริงๆ พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการ จังหวัดนนทบุรีสู่จังหวัดพิษณุโลกและรอบพื้นที่ภาคเหนือเป็นภาคสุดท้ายของแคมเปญ “นนทบุรีนำของดีสู่ ๔ ภูมิภาคปี ๒๔๖๑” หวังขยายช่องทางตลาด สร้างเครือข่ายการค้า ระหว่างวันที่ 25-30 กค. นี้ ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
งานนี้ดึงตัวนักแสดงหนุ่มอย่าง “จอร์จ-ฐปนัท สัตยานุรักษ์” มาร่วมบอกต่อถึงตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของนนทบุรีรวมถึงบริการต่างๆ ให้ชาวภาคเหนือได้เข้าใจง่ายขึ้น โดยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่ลานชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก
“เป็นโอกาสดีของชาวนนทบุรีทั้งหลายที่จะนำสินค้ามาแสดงให้ชาวจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถมาชม มาช้อปได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงชาวต่างประเทศได้เลือกซื้ออีกด้วย เพราะจริงๆ พิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยนะ และเป็นช่วงของวันหยุดเข้าพรรษาอีกด้วย คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีและเหมาะสม งานนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ยกระดับรายได้ให้ผู้ประกอบการนนทบุรีเท่านั้น ยังตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภค และผู้ประกอบการจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย วันนี้ผมเดินทั่วงานแล้วครับหมดไปหลายบาทเลยจริงๆ คนไทยไม่แพ้ทุกชาติบนโลกจริงๆ ครับ” นักแสดงหนุ่ม “จอร์จ ฐปนัท” กล่าว
โดยงานนี้มี “นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์” พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานนนทบุรีนำของดีสู่ 4 ภูมิภาคปี 2561 ช้อป ชิม ชม สินค้าของดีจากภูมิปัญญา ชาวบ้านนนทบุรี
“จากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจภูมิภาคต่างๆมีการขยายตัวมากขึ้น ทั้งรัฐบาลมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการตื่นตัวของประชาคมอาเซียน มีส่วนช่วยให้เกิดการลงทุน ภูมิภาคต่างๆมากขึ้น ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน สะท้อนให้เห็นว่ากำลังซื้อของภูมิภาคต่างๆ มีเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามาก โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ เช่นพิษณุโลก ขอนแก่น ระยอง สงขลา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภค สินค้าที่ต้องใช้ชีวิตประจำวัน สินค้าตกแต่ง ที่อยู่อาศัย ของฝาก เป็นต้น จังหวัดนนทบุรีและพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีจึงจัดโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการ สร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรี สู่ภูมิภาคอื่นเพื่อเป็นการรักษา และขยายช่องทางการตลาด สร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการจังหวัดนนทบุรีสามารถขยายการค้า และมีพันธมิตรการค้าเพิ่ม และสามารถขยายตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป” นางสาวสุนันทา พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กล่าว