ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2024 : Run for Fund”

48

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2024 : Run for Fund”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล “MU Charity 2024 : Run for Fund” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสุขภาพสำหรับนักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2024 : Run for Fund” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และวิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละประเภทจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญรางวัลแล้ว นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรก ของแต่ละระยะ (ชาย-หญิง ระยะละ 50 ท่าน) จะได้รับของรางวัลพิเศษเป็น “ตุ๊กตาน้องกันภัย” เพิ่มอีกด้วย

รูปแบบการแข่งขัน
1. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
– ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท Overall ชายและหญิง
– ถ้วยเกียรติยศมหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 1-3 ในแต่ละรุ่นอายุ รวมทั้งหมด 6 รุ่น
และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 550 บาท VIP ค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท
2. วิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร จะได้รับเหรียญรางวัลสำหรับสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 550 บาท VIP ค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2024 : Run for Fund” ได้ที่ www.foundation.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ 082-526-5501 / 02-849-6359 หมดเขต 30 ธันวาคม 2566 นี้