เทร็ลล์ เอฟซี Traill fc จับมือสโมสรการท่าเรือ ลงนามบันทึกข้อตกลง พัฒนาเยาวชนนักฟุตบอลไทยรุ่น 13-16 ปี

21

เมื่อวันก่อน ณ โรงเรียนนานาชาติ เทร็ลล์ Traill International School นายโรเบิร์ต เทร็ลล์ Mr. Robert Traill ผู้บริหาร Traill fc. Academy ร่วมกับ นายปิยะพันธ์ ชะบา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนสโมสรการท่าเรือ เอฟซี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาเยาวชนนักฟุตบอลไทย รุ่นอายุ 13-16 ปี โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องตามแต่ละรุ่นอายุ ได้แก่

– รุ่นอายุ 13-14 ปี ทำการฝึกซ้อม 5 วัน/สัปดาห์

– รุ่นอายุ 15-16 ปี ทำการฝึกซ้อม 6 วัน/สัปดาห์

และตั้งเป้าในสัปดาห์จะต้องมีเกมส์ หรือแบบฝึกเสมือนจริง ภายใต้การฝึกสอนของโค้ชแคน ปิยะพันธ์ ชะบา ที่จะเป็นผู้ออกแบบการฝึกซ้อม ให้ทีมstaff coach สำหรับโครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป