ยกระดับครั้งใหญ่ของไทย! คณะสหเวชศาสตร์ มธ. เซ็น MOU จับมือกับฮาชิ โครงการแรกลุยผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูมะเร็ง

23

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเซ็น MOU จับมือ HASHI LABORATORY (THAILAND) CO.,LTD พัฒนาด้านวิชาการและวิจัย

 

เริ่มจากความตั้งใจของบริษัท ฮาชิ แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเภสัชกรเอ็กซ์ (ศรสหณัฐฏ์ อาชามณีภาดาภัทร) ได้ศึกษา ค้นคว้า เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง จะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา สินค้าของบริษัท ฮาชิ แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ชนะรางวัลประกวดมากมาย และล่าสุดในปี พ.ศ. 2566 สินค้า NRD ที่เกี่ยวกับการนอนหลับได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานประกวด International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 48 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ MOU ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้าง ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นสาขาเทคนิค การแพทย์, สาขากายภาพบำบัด, สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขารังสีเทคนิค, สาขานิติวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านชีวเวชศาสตร์ทางการแพทย์ และคณะมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ พร้อมรางวัลสิ่งประดิษฐ์หลายเวทีทั่วโลกจึงเป็นจุดเริ่มต้นของวัตถุประสงค์ของการร่วมมือครั้งนี้ที่แลกเปลี่ยนนำเอาความรู้วิชาการในภาคส่วนของมหาวิทยาลัย และภาคส่วนเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทั้งนวัตกรรมสุขภาพและการส่งเสริมด้านวิชาการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อทำให้งานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ และที่สำคัญเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกคน และบริษัท ฮาชิ แลบอราทอรี่ (ประเทศ

ไทย) จำกัด ไม่ได้เพียงแค่ทำเพื่อจำหน่ายในประเทศเท่านั้น ในอนาคตยังมองถึงการพัฒนาที่จะจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อนำสินค้าไทยสู่ตลาดโลก และให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

บริษัท ฮาชิ แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เน้นคุณภาพ วัตถุดิบจากทั่วโลกที่ผ่านการศึกษาระดับคลินิก (clinical study) มีงานวิจัยรองรับที่ได้รับการตีพิมพ์จากวารสารวิชาการในต่างประเทศ พร้อมทั้งมาตรฐาน GMP ในขั้นตอนการผลิต และนำมาคิดค้นสูตรอาหารเสริมตามหลักเภสัชศาสตร์เพื่อให้อาหารเสริมมีประสิทธิภาพในการช่วยดูแลสุขภาพได้จริง มีบริการก่อนและหลังการขายไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาดูแลสุขภาพ โดยเภสัชกรที่มีประสบการณ์และใส่ใจผู้บริโภค มีการแนะนำการปรับพฤติกรรมควบคู่กับการใช้อาหารเสริมในการฟื้นฟูสุขภาพซึ่งสินค้าที่มีจำหน่ายในตลาดออนไลน์เริ่มจากชุดผลิตภัณฑ์ดูแลภาวะกรดไหลย้อนที่ประสบความสำเร็จและสร้างความเชื่อมั่นจนทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีสินค้าทั้งสิ้น 7 รายการ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ใน

-กลุ่มดูแลภาวะกรดไหลย้อน

-กลุ่มฟื้นฟูสุขภาพ

– กลุ่มภาวะต่อมลูกหมากโต

– กลุ่มภาวะปัญหาการนอนหลับ

MOU ครั้งนี้เป็นก้าวอีกก้าวของบริษัท ฮาชิ แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาสินค้าโดยใช้ความรู้ทางวิชาการมากขึ้น โดยทางคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ เป็นที่ปรึกษาแนะนำแนวทางเชิงวิชาการและวิจัย เพื่อการพัฒนาสินค้าต่อไปในอนาคต โดยโครงการแรกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ในการฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งอาจจะเกิดเป็นงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าของเรา และพร้อมกับความร่วมมือด้านอื่นๆในอนาคตอีกมากมาย

ช่องทางติดต่อเภสัชกรเอ็กซ์

Facebook:https://www.facebook.com/PharmacistX

TikTok เภสัชกรเอ็กซ์: www.tiktok.com/@pharmacist.x

YouTube เภสัชกรเอ็กซ์: https://youtube.com/@pharmacist.x

เว็บไซต์บริษัทฮาชิ: https://hashilab.com/

#เภสัชกรเอ็กซ์

#ฮาชิ

#อาหารเสริม

#งานวิจัย

#ธรรมศาสตร์

#ยกระดับอาหารเสริม

#อาหารเสริมสาหรับคนไทย

#ปรึกษาปัญหาสุขภาพ