หนึ่งเดียวในประเทศไทย! “ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำ” จากนิมิตฝันพระครูบาฯ “ใบหน้าฉันเป็นทองคำนะ”

24

หนึ่งเดียวในประเทศไทย สายมูต้องมา สักการะขอพร ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำ เจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐี “พระครูบาวชิริล ภทฺทมุนี” เกจิดังเมืองสุพรรณบุรี

เรียกได้ว่า เป็นปาฎิหาริย์และความศรัทธามากๆ สำหรับ วัดเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สายมูต้องไม่พลาด เข้าสักการะขอพร ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำ หนึ่งเดียวในประเทศไทย สาเหตุที่สร้างเป็นหน้าทองคำ เนื่องจากหลังพิธีเททองหล่อท้าวเวสสุวรรณแล้ว ท่านพระครูบาฯได้นิมิตฝันได้ยินเสียงดังขึ้นว่า “คุณ…คุณ ใบหน้าฉันเป็นทองคำนะ” จึงเป็นปฐมเหตุให้สร้าง ทุกวันนี้ ผู้คนที่มีความศรัทธาต่างเดินทางมาสักการะไม่ขาดสาย

นอกจากการมาสักการะท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำแล้ว ผู้มีความศรัทธา ยังเดินทางมาทำพิธี ที่กำลังได้รับการพูดถึงในวงกว้าง นั่นคือ ”เจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐี“ กับท่านพระครูบาวชิริล ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตำราวิชาโบราณ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล มีคติความเชื่อว่า ฝ่ามือทั้งสองข้างนั้นคือสิ่งสำคัญ ใช้จับเงิน จับทอง ใช้ในการทำมาหากินเลี้ยงชีพ