“จอร์จ ฐปนัท” ปลื้ม!! มีส่วนชวนเยาวชนไทยร่วมกันมี “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10”

634

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ในโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10” ที่จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชนให้ ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย ผ่านกิจกรรมประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับเยาวชนในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย”

โดยในปีนี้จะจัดกิจกรรมการประกวดของเยาวชนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในรูปแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อยากจะขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับเยาวชน ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย” ในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10 ชิงทุนดำเนินโครงการ และทุนการศึกษา มูลค่ารวม 400,000 บาท

โดยหนึ่งในนักแสดงที่มีส่วนร่วมในการเชิญชวนครั้งนี้อย่างนักแสดงหนุ่มน้ำดีของประเทศ “จอร์จ-ฐปนัท สัตยานุรักษ์” ก็ขอมีส่วนร่วมในการทำให้เยาวชนไทยหันมามีจิตสำนึกรักเมืองไทยว่า

“พี่ก็อยากจะบอกกับน้องๆ อันเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าว่าถ้าเรามีจิตสำนึกที่จะรักชุมชนของเรา ก้าวออกมาครับ ก้าวออกมาช่วยกัน ปัญหาทุกชุมชนแตกต่างกัน น้องๆ อาจจะเริ่มต้นในการจับกลุ่มกัน แชร์ปัญหากัน เข้าไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการแก้ปัญหา พอได้แนวทางแล้ว ก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่ในชุมชน น่าจะเป็นทางออกที่ดี ที่น้องๆ จะได้ช่วยเหลือสังคม และอย่างนี่เลยที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำลังมีโครงการให้น้องๆ ได้แสดงความมีจิตสำนึก แถมได้เงินทุนไปจัดการด้วยสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ (ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย) โดยต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าจากทุกโรงเรียน ทุกสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้หมดเลยทั่วประเทศ รวมทีมกันมานะ แต่ละทีมขอไม่เกิน 10 คน และสามารถมีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษารับรองโครงการ 1 คน หรือมีผู้นำชุมชน ร่วมแสดงความจำนงเห็นชอบกับโครงการด้วยนะครับ สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนเลยนะ ก้าวออกมากันครับพี่จอร์จจะรอดู” นักแสดงหนุ่มกล่าว

โดย “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10” จะต้องนำเสนอโครงการที่ทำขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์มีเนื้อหาตามแนวคิดหลักของโครงการคือการร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนอย่างสร้างสรรค์และทำได้จริงในระยะเวลาที่กำหนดคือ 30 วัน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561 โดยจะประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนดำเนินโครงการวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทาง Website และ Facebook Page จิตสำนึกรักเมืองไทย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่Facebook : จิตสำนึกรักเมืองไทย