แถลงข่าวการประกวด Miss Trans Suphanburi 2024

31

แถลงข่าวการประกวด Miss Trans Suphanburi 2024 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการกับการประกวด Miss Trans Suphanburi 2024โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านดรณ์ สมิตะเกษตริน ร่วมกล่าวเปิดงานและ ท่านนายกคมสันต์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด

คุณอภิรตี สีบุญเรือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัด สุพรรณบุรี
คุณจงกลณี ไชยองค์การ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี

ร่วมแถลงข่าวการประกวด Miss Trans Suphanburi 2024 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรณบุรี และส่งเสริมคุณค่า อัตลักษณ์ และความเท่าเทียมของกลุ่มทรานส์เจนเตอร์ในสังคม ผ่านกิจกรรมการประกวด Miss Trans Suphanburi 2024 ภายใต้คอนแซป Incredible Suphanburi Unstoppable Trans ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ลานด้านหน้าโรงภาพยนตร์ SF Cinema ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

{“ARInfo”:{“IsUseAR”:false},”Version”:”1.0.0″,”MakeupInfo”:{“IsUseMakeup”:false},”FaceliftInfo”:{“IsChangeEyeLift”:false,”IsChangeFacelift”:false,”IsChangePostureLift”:false,”IsChangeNose”:false,”IsChangeFaceChin”:false,”IsChangeMouth”:false,”IsChangeThinFace”:false},”BeautyInfo”:{“SwitchMedicatedAcne”:false,”IsAIBeauty”:false,”IsBrightEyes”:false,”IsSharpen”:false,”IsOldBeauty”:false,”IsReduceBlackEyes”:false},”HandlerInfo”:{“AppName”:2},”FilterInfo”:{“IsUseFilter”:false}}

#Misstranssuphanburi2024